beats by dre cheap

Četnički zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosni i Hercegovini tijekom Drugog svjetskog rata (1941.-1945.)

.


.

Četnički zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosni i
Hercegovini tijekom Drugog svjetskog rata (1941.-1945.)


Četnici su u krvavoj stvarnosti tijekom Drugoga svjetskoga rata (1941.-1945.)
izvršili više oblika zločina nad Hrvatima i Muslimanima u Bosni i Hercegovini,
koji po svim međunarodnim kvalifikacijama predstavljaju genocid. Pojam genocida
predstavlja najteži međunarodni zločin koji obuhvaća djela učinjena s namjerom
da se potpuno ili djelomično unište narodne, etničke, rasne ili vjerske skupine
ljudi. Taj pojam je u novije vrijeme dopunjen novim međunarodnim dokumentima.
Sve zemlje potpisnice obvezne su raditi na njegovom spriječavanju, a ukoliko do
njega ipak dođe, i na kažnjavanju njegovih izvršitelja, bez obzira na vrijeme,
jer ti zločini ne zastarijevaju.

 

Četnička
udruženja u Hrvatskoj imaju svoje korijene još u tridesetim godinama 20.
stoljeća, dok je prvo udruženje osnovano 1921. u Beogradu. Bila su ona dio
jedinstvenog pokreta u Kraljevini Jugoslaviji i prema organizacijskom ustrojstvu
i prema programskim ciljevima. Osnovno programsko gledište četničkih udruženja
tridesetih godina bilo je zalaganje za ideju “jugoslavenskog nacionalizma” tj.
“beskompromisnog integralnog jugoslavenstva i unitarizma”, zalaganje za vladare
iz dinastije Karađorđevića, što je bilo slikovito izraženo u geslu “za kralja i
otadžbinu”. Međutim, već od početka u pokretu je bila primjetna i velikosrpska
linija, a poglavito među ekstremnim srpskim nacionalistima. Naime, oni su
poistovjećivali najveći dio teritorija Kraljevine Jugoslavije sa srpskim
etničkim područjem te su se zalagali za ustrojstvo Velike Srbije. S tim u svezi
četnička udruženja nemilosrdno su se obračunavala sa svim svojim političkim
protivnicima, a poglavito u Hrvatskoj s pristalicama hrvatskih nacionalnih
stranaka označavajući ih kao “plemenske” i “separatističke pokrete” koji
razbijaju i ruše osnove Kraljevine Jugoslavije.

http://blog.vecernji.hr/zvonimir-despot/2012/04/02/dokumenti-o-planu-i-provodenju-evakuacije-

srba-iz-krajine/

 

 

Derventa Genocide Blog
http://derventablog.blogger.ba
12/04/2013 07:01